بشکه‌های سیلندریکال درب بسته (TH)

مناسب جهت انواع روغن‌های صنعتی، روانکارها، حلالها، مواد نفتی، شیمیایی و غیره

این بشکه‌ها با حجم معمول ۲۲۰ لیتر قابل افزایش تا ۲۴۰ لیتر با دو دریچه ۲ و ۳٫۴ اینچ مجهز به واشر و درب پلمپ بزرگ و کوچک جهت پرسازی و تخلیه مواد می‌باشد که برای حمل و نگهداری مایعات گوناگون با وزن مخصوص تا ۱/۳ kg/cm2 تولید میگردند.

بشکه‌ سیلندریکال درب باز (OH)

مناسب جهت انواع مواد غذایی شامل کنستانتره، رب گوجه فرنگی، مواد داروئی و بهداشتی، گریس، رزین و دیگر مواد شیمائی

این بشکه‌ها با حجم معمول ۲۲۰ لیتر قابل افزایش تا ۲۴۰ لیتر با دربا کاملاً مجزا آببندی شده با پلاستیزول (یا نوار لاستیکی در صورت نیاز) و مجهز به طوقه و پلمپ صلیبی شکل جهت حمل و نگهداری مواد جامد تولید میگردند. با قابلیت استفاده از کیسه‌های پلی‌اتیلن یا اسپتیک جهت پرسازی مواد.

بشکه‌های کونیکال دوخط (Type A)

مناسب جهت انواع پودر، شوینده، مواد شیمیایی و غیره

این بشکه‌ها با حجم ۲۱۰  لیتر با درب مجزا فلزی(یا پلاستیکی جهت محیط‌های مرطوب) که با پلاستیزول/ نوار پلاستیکی در صورت نیاز آببندی می‌گردد، و مجهز به دستگیره بغل گوشواره‌های طوقه و پلمپ صلیبی شکل جهت حنل و نگهداری انواع مواد جامد شیمیایی تولید می‌گردند.

ویژگی قابل توجه این بشکه‌ها صرفه جویی فضا در دپو کردن ظروف خالی هنگام قرار گرفتن بشکه‌ه درون یکدیگر و نیز قابلیت ایستایی بشکه‌های پر شده بر روی هم و در نتیجه کاهش هزینه حمل است.

بشکه‌های کونیکال تک خط (Type B)

مناسب جهت انواع روغن‌های صنعتی، روانکارها، حلالها، مواد نفتی، شیمیایی و غیره

این بشکه‌ها با حجم ۵۰، ۷۰، ۲۲۰ و ۲۳۰ لیتر با درب فلزی یا پلاستیکی جهت محیط‌های مرطوب کاملاً مجزا (آببندی شده با پلاستیزول یا نوار لاستیکی در صورت نیاز) و مجهز به طوقه و پلمپ صلیبی شکل جهت حمل و نگهداری انواع مواد جامد تولید می‌گردند.

ویژگی قابل توجه این بشکه‌ها صرفه‌جویی فضا در دپو کردن ظروف خالی هنگام  قرارگرفتن بشکه‌ها درون یکیدیگر و نیز قابلیت ایستائی بشکه‌های پر شده بر روی هم و در نتیجه کاهش هزینه حمل است.

بشکه‌های قیری

مناسب جهت انواع روغن‌های صنعتی، روانکارها، حلالها، مواد نفتی، شیمیایی و غیره

این بشکه‌ها با حجم معمول ۲۲۰ لیتر قابل افزایش تا ۲۴۰ لیتر با دو دریچه ۲ و ۳٫۴ اینچ مجهز به واشر و درب پلمپ بزرگ و کوچک جهت پرسازی و تخلیه مواد می‌باشد که برای حمل و نگهداری مایعات گوناگون با وزن مخصوص تا ۱/۳ kg/cm2 تولید میگردند.